Privatumo politika

Rinkdama, naudodama ir tvarkydama asmens duomenis, bendrovė UAB „Klasera“ (oficialus „Audi“ atstovas Klaipėdos regione) laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo.

Renkami šie duomenys: vardas, kontaktinė informacija (telefonas, e. pašto adresas). Surinkti asmens duomenys naudojami susisiekti paraiškoje nurodytais klausimais, produktams ir paslaugoms analizuoti ir gerinti, pagalbos paslaugoms užtikrinti.

Klientų asmens duomenys renkami iš šių šaltinių:

  • pildant paraiškas šioje interneto svetainėje pateikta informacija;
  • užsisakant naujienlaiškius šioje interneto svetainėje pateikta informacija;
  • kontaktinė informacija, pateikta dalyvaujant „Audi“ renginiuose;
  • informacija apie produktų pardavimą, gauta iš „Audi“ atstovų;
  • informacija iš viešų duomenų bazių (registrų).

UAB „Klasera“ nerenka ir nereikalauja asmens duomenų iš trečiųjų šalių. UAB „Klasera“ nerenka tų asmens duomenų, kurie pagal asmens duomenų apsaugos įstatymą laikomi slaptais.

Iš klientų gauti duomenys tvarkomi UAB „Klasera" arba trečiųjų šalių, veikiančių UAB "Kladera“ pavedimu ir laikydamosi šių reikalavimų.

Ryšium su tuo, kas pasakyta pirmiau, klientų asmens duomenys gali būti siunčiami šioms trečiosioms šalims:

  • mokesčių ir muitinės institucijoms, policijai ir kitoms valstybinėms įstaigoms – tiek, kiek būtina ir laikantis įstatymų.

Nesvarbu, kur ar kam pateikiami asmens duomenys arba kur suteikiama prieiga prie jų, UAB „Klasera“ užtikrina Lietuvos Respublikoje surinktų asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugos įstatymo reikalavimus.

UAB „Klasera“ patvirtina, kad surinkti asmens duomenys nebus pateikti viešai.

UAB „Klasera“ patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, tikslingumo, minimalumo, vartojimo apribojimo, duomenų kokybės, saugumo ir individualaus dalyvavimo principų.

Klientai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti duomenis (suprasdami, kad UAB „Klasera“  atstovai ir toliau turi teisę tvarkyti pateiktus asmens duomenis vykdydami savo prievoles pagal įstatymą), taip pat reikalauti bet kurią asmens duomenų dalį atnaujinti, pakeisti ar ištrinti.

Jei nenorite, kad jūsų duomenys būtų naudojami anksčiau minėtais būdais, prašom atsiųsti mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu info@klasera.lt

Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis sąlygomis, ir sutinka, kad jo asmens duomenys bus naudojami, tvarkomi ir siunčiami šiose sąlygose nustatyta tvarka.